Kröger Fahrzeugbau
Reparatie na ongevallen (framerichtbank)Reparatie na ongevallen (framerichtbank)

Met onze framerichtinstallatie worden vervormde trailer- of vrachtwagenframes en opbouwen en bestuurderscabines efficiënt en precies gerepareerd. Een groot deel van de richtuitrusting is van aluminium gemaakt, dat zich onderscheidt door een bijzonder gemakkelijke hantering. Ons geschoolde personeel beschikt over een hoge mate aan ervaring dat door geen enkel gereedschap kan worden vervangen.

Met de inductieverhitting kunnen niet alleen frames, maar ook voertuigassen worden gericht. De inductiehitte maakt een puntsgewijze verwarming mogelijk. Beschadigingen van kabels en leidingen, die optreden bij het gebruik van open vuur, worden zo vermeden en de reparatietijden kunnen aanzienlijk worden verkort. Het werk met de inductieverhitting is in vergelijking met traditionele verwarmingsprocessen betrouwbaarder en veiliger. De temperatuur, verhittingsdiepte en het verhittingsoppervlak worden gemakkelijk en nauwkeurig gecontroleerd.

KolomhefbrugKolomhefbrug

Tijd is geld. Om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden onder de voertuigen sneller, effectiever en ook veiliger uit te kunnen voeren, hebben we een krachtige hefbrug geïnstalleerd. Door middel van twee verrijdbare hefcilinders (2 x 15 ton draagvermogen) kunnen zelfs volledig geladen vrachtwagens of trailers tot 2,10 m worden opgeheven. De monteur kan het voertuig zo snel in de beste positie brengen voor alle uit te voeren onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Het voertuig is daardoor optimaal toegankelijk en de reparatietijden worden aanzienlijk verkort.

AsmetingAsmeting

De rijveiligheid van een bedrijfsvoertuig is in aanzienlijke mate gebaseerd op een correct ingestelde chassisgeometrie. Met ons asmeetsysteem worden spoor, camber, caster, fuseepenhoek, wieluitslag en scheefstand van de assen gemeten. Ook een framemeting is mogelijk. Afwijkende waarden worden met de geschikte tools gecorrigeerd. We raden een regelmatige controle van de chassisgeometrie aan. U vergroot de rendabiliteit van uw voertuigen door minimalisering van het brandstofverbruik en bandenslijtage.

De remmen van trailers en trekvoertuig moeten door een trekafstemming optimaal op elkaar worden afgesteld, Alleen zo kan de volledige potentie van de remmen worden gebruikt en een optimaal remgedrag worden gegarandeerd.

EBS-controleEBS-controle

Elektronisch gestuurde reminstallaties (EBS) verdringen in toenemende mate de conventionele luchtgestuurde systemen, uitsluitend op luchtgeveerde voertuigen. Storingsdiagnose en instellingen kunnen alleen nog worden uitgevoerd via een elektronische interface. Hier bieden we u de volledige EBS-service voor de fabrikanten WABCO en HALDEX.

SP-remsensorcontroleSP-remsensorcontrole

Bij de wettelijk voorgeschreven veiligheidscontrole (voertuigen > 40 km/uur) wordt niet alleen de reminstallatie nauwkeurig onderzicht, maar ook alle voor de rijveiligheid relevante componenten van het chassis.

Een goed uitgevoerde SP geeft de voertuigbestuurder een hoge mate aan veiligheid, schade aan remmen en chassis kunnen vaak in een vroeg stadium worden herkend en zo kunnen dure kosten worden vermeden door tijdig ingrijpen

Hoofdonderzoek (HO)Hoofdonderzoek (HO)

Het hoofdonderzoek voor gebruiksvoertuigen wordt door de TÜV-/DEKRA-ingenieurs in onze werkplaats uitgevoerd.

Aanbrengen van accessoires

U heeft een overlaadschroef nodig, of wilt een laadruimteafdekking aanbrengen? Of u wilt het laadvolume verhogen door het aanbrengen van een boordwandverhoging? In onze trailerwerkplaats zijn we perfect ingesteld op alle denkbare aan- en ombouwmaatregelen. We verheugen ons op uw aanvraag en stellen graag een offerte voor u op.